Välmående och engagerade medarbetare är nyckeln till framgång för de flesta verksamheter. Därför är investeringar i medarbetarnas välmående på olika sätt en lönsam investering och garanti för hållbarhet. 
De arbetsgivare som verkligen förstått detta vet att det inte går att dra en tydlig gräns mellan jobb och fritid när det gäller hälsa, den spiller över åt alla håll. En god arbetsmiljö och kultur på jobbet är jättebra men livet som helhet och de relationerna som är viktigast för oss behöver också fungera för att medarbetarna ska kunna må bra på sikt, få ihop livet och därmed även kunna fokusera på arbetet. 

Därför är hälsoinsatser på de viktigaste områdena utanför arbetet också en väldigt gynnsam investering för att uppnå effekt i arbetet.

Vill ni ha hållbara medarbetare på riktigt? Hjälp dem då att förbättra det som är viktigast för dem.

Med Weway kan du tillhandahålla ett bra verktyg till dina medarbetare med vilket de själva kan förbättra sina relationer på hemmaplan. Det sker helt utan att kränka deras integritet, (”arbetsgivaren lägger sig inte i känsliga privata frågor”), vilket kan vara känsligt annars när det gäller frågor i hemmet. Att medarbetarna själva får ta ansvar för användandet gynnar både ansvarstagandet och initiativkraften i företaget.

Tänk på Weway som ett gym för social hälsa där relationen tränas upp successivt. En annan liknelse vi gör är att det är som parterapi fast utan terapeut och innan problemen. Det är en aktivitet med positivt fokus och främjande syfte.


Trasslar det i relationen hemma är det väldigt svårt att fokusera och leverera på topp på jobbet. Stötta dina medarbetare i att kunna ha en stabil relation. Det möjliggör återhämtning och ni kan dra nytta av det sociala stöd de får hemma. Forskningen visar att de som lever i en god parrelation bl.a. står emot stress bättre, sover bättre och blir modigare.

 

Värdet av att använda Weway


Utöver att produktivitetssiffrorna lär öka när dina medarbetare använder Weway kommer de också jobba värderingsbaserat 24/7 vilket kommer ge organisationens kultur- och värderingsarbete en rejäl skjuts. Tankesättet kommer finnas på plats och individerna kommer dessutom kunna sätta sina personliga värderingar i relation till företagets för att på bästa sätt göra sitt arbete. Detta kommer ha en stark positiv inverkan på er kultur och öka efterlevnaden av era värderingar. Självledarskap är nödvändigt för att känna mening och engagemang i jobbet och här finns möjlighet att öva på det i det sammanhang som är allra viktigast för de flesta.

Det här kan vara ett toppensätt att arbeta vidare med värderingar för de organisationer som redan anser sig arbeta värderingsstyrt och vill ta tankesättet till 2.0.

Känner ni istället att tankesättet kring värderingar skulle behöva fräschas upp eller vill ha en extra mjuk uppstart så har vi möjlighet att skräddarsy ett uppstartspaket till er med workshops där vi noga går igenom personliga värderingar och hur Weway fungerar med era medarbetare. Allt för att det sedan ska gå smidigt att komma igång i appen.

Hör av dig så berättar vi mer!