Övningarna skapade helt klart en vi-känsla och en närhet. En påminnelse om varför man är tillsammans.

- Sofia & Martin

Vi arbetade fram en starkare och öppnare relation där vi förstår både varandra och vår relation bättre nu.

- Arvid & Donna

Weway gör det enklare för er som par att prata ihop er om vad som är viktigt just för er och sedan ta action på det.
Med strukturerade och positiva samtalsövningar skapas nya insikter.
Appen kommer till att börja med guida dig och din partner genom övningar där ni får hitta fram till era personliga värderingar var och en på sitt håll.

Med dessa på plats är ni sedan redo att koppla ihop era konton och starta den första samtalsövningen där ni tillsammans får identifiera era gemensamma värderingar. Dessa värderingar kommer fungera som er relationskompass och tillsammans med den vision ni skapar för er gemensamma framtid guida er i övningarna kring er vardag, ekonomi, intimitet och hur ni relaterar till omvärlden. Varje övning landar i att ni som individer får komma fram till vad ni själva är villiga att bidra med och ta action på. Allt för att undvika att fastna i ett tärande blame game och istället se hur ni själva kan göra stor skillnad!

Eftersom såväl omvärlden, relationen och ni som personer ständigt förändras behöver övningarna pågå löpande och insikterna uppdateras.
Grymt med dessa nya insikter - men det som ofta är svårt att få till är efterlevnaden. Därför hjälper appen till med det också, genom notiser och aktiva reflektioner. Idag, imorgon och framöver!
Weway hjälper er att proaktivt bygga upp en hållbar relation.
Weway tar avstamp i den humanistiska psykologin där människor anses kunna fatta egna medvetna beslut vilket leder till en positiv syn på människan och världen.

Det viktigaste för vår psykiska hälsa är enligt det humanistiska perspektivet att vi vågar ta steget mot att erkänna och visa de känslor vi faktiskt har och försöka uppnå en överensstämmelse, sk kongruens, mellan vår självbild och idealbild (hur vi skulle vilja vara).

Detta gäller såklart inte bara oss själva som individer utan även den relation vi lever i. Något vi på Weway tagit fasta på när vi utvecklat vår app som aktivt arbetar med förbättringar för att minska avståndet mellan hur vi vill att vår relation ska vara och hur den är idag.
Weway adresserar precis det som är viktigt. Par som skapar gemensamma värderingar, gemensamma mål och dessutom pratar om dem ofta är lyckligare tillsammans, mår bättre och skiljer sig mer sällan.
- Fredric Bohm

Leg psykolog, parterapeut samt
partner och rådgivare i Weway